Klubbåden må gerne benyttes til askespredning, følgende regler skal dog overholdes:

Hvis klubbåden lejes af et klubmedlem er det til kr. 200.- plus brændstof for en halv dag.

Hvis klubbåden lejes af et ikke klubmedlem er det til kr. 1000.-  for en halv dag inklusiv brændstof.

I begge tilfælde skal klubbåden føres af en af klubbens godkendte bådfører.

Regler for askespredning til søs
Asken må kun spredes over åbent hav. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø eller en å, men det skal derimod ske over større bugte, fjorde eller andet åbent hav og minimum 200 meter fra kyst.
Når asken spredes, må urnen ikke sænkes i havet – uanset om urnen er let nedbrydelig eller ej.
Det er de efterladte, som skal sørge for, at askespredningen foregår på en sømmelig måde, der ikke vækker opsigt.