Regler for deltagelse

Reglerne for deltagelse:

 Det er kun MOTORBÅDSKLUBBENS medlemmer der kan vinde de 4 pokaler.
Fisken med største vægt vinder. I Fladfisken er det længden.
Fisken skal holde de af fiskeriministeriet fastsatte mindstemål for at deltage i konkurrencen.
Fisken skal ligeledes være renset inden vejning.
Tilmelding i Provianten mellem 07.00 og o8.00. Bådene må først forlade havnen kl. 08.00
Man skal være på pladsen ved indvejningen før klokken 13.00, for at kunne deltage i konkurrencen.
Brug af downriggere er ikke tilladt.
Klubben sørger for indgravering på pokalen.

MINDSTEMÅL:

Torsk 35 cm
Rødspætte 25 cm
Havørred 40 cm
Ising 25 cm
Laks 60 cm
Skrubbe 23 cm

Antal Torsk: 
Lystfiskerne må tage én torsk om dagen undtagen i lukkeperioden, som er sat fra 15. januar og til 31. marts og her må der ikke fanges torsk.

Pokalerne:
 

WIIBROEPOKALEN:
Pokalen gives til den der fanger største blankfisk
Til blankfisk regnes havørred, laks, hornfisk og makrel.
Præmier til 3 største blankfisk og 3 største torsk.

HH-FERRIES POKALEN
Der fiskes efter torsk.
Præmier til 3 største torsk.

TØSEBÅDENS POKAL
Der fiskes efter torsk og sjældne fisk
Præmier til 3 største torsk
Præmie til den mest sjældne fisk.

FLADFISKEN
Der fiskes efter fladfisk ved Trykkerdammen i bådudlejningens både.
Præmie og pokal til største fladfisk og præmie til største antal fladfisk.
Link til mindstemål:

Danske fredninger og mindstemål, for fisk og krebsdyr i saltvand

 

Fiskeudvalget