Regler for deltagelse:

På opfording fra Jens Harlyk er Reglerne ændret for dagens fiskekonkurrence, grundet mangel på torsk i Øresund. Bestyrelsen har derfor besluttet at ændre reglerne for HH Ferries pokalen.

Den 16. september fiskes der efter HH Ferries pkoalen. Tøsepokalen er flyttet til
den 7. oktober 2023

Vi fisker efter andre arter end torsk

  1. Præmie – Flest arter over mål
  2. Præmie – Støreste fisk af alle arter på vægt
  3. Præmie – sjældneste art

Tilmelding i Provianten mellem 07.00 og o8.00. Bådene må først forlade havnen kl. 08.00
Man skal være på pladsen ved indvejningen før klokken 13.00, for at kunne deltage i konkurrencen.
Brug af downriggere er ikke tilladt.
Klubben sørger for indgravering på pokalen.

Det er kun MOTORBÅDSKLUBBENS medlemmer der kan vinde de 4 pokaler.

Fisken skal holde de af fiskeriministeriet fastsatte mindstemål for at deltage i konkurrencen.
Fisken skal ligeledes være renset inden vejning.
Tilmelding i Provianten mellem 07.00 og o8.00. Bådene må først forlade havnen kl. 08.00
Man skal være på pladsen ved indvejningen før klokken 13.00, for at kunne deltage i konkurrencen.
Brug af downriggere er ikke tilladt.
Klubben sørger for indgravering på pokalen.

MINDSTEMÅL:

Rødspætte 25 cm
Havørred 40 cm
Ising 25 cm
Laks 60 cm
Skrubbe 23 cm

Pokalerne: 

WIIBROEPOKALEN:
Pokalen gives til den der fanger største blankfisk
Til blankfisk regnes havørred, laks, hornfisk og makrel.
Præmier til 3 største blankfisk og 3 største torsk.

HH-FERRIES POKALEN
Der fiskes efter torsk.
Præmier til 3 største torsk.

TØSEBÅDENS POKAL
Der fiskes efter torsk og sjældne fisk
Præmier til 3 største torsk
Præmie til den mest sjældne fisk.

FLADFISKEN
Der fiskes efter fladfisk ved Trykkerdammen i bådudlejningens både.
Præmie og pokal til største fladfisk og præmie til største antal fladfisk.
Link til mindstemål:

Danske fredninger og mindstemål, for fisk og krebsdyr i saltvand

Fiskeudvalget