Visionen

Helsingør Nordhavn, kan med sin fantastiske placering bidrage til, at Helsingør by vedbliver at være en levende købstad, med høj kvalitet og stor tiltrækning på grund af et aktivt maritimt miljø i og omkring Helsingør Nordnavn.

Det er Helsingør Motorbådsklubs vision, at medvirke til at udvikle et område, der er præget af liv, aktivitet og som en rekreativ lystbådehavn, nær Kulturværftet og centrum.

Helsingør Nordhavn skal være tiltrækkende for såvel byens beboere, tilflyttere, byens gæster og skal fremstå som et område, man gerne vil besøge.

Byens borgere og gæster kan bevæge sig langs sundet, via den flot anlagte promenade, forbi Kronborg, Kulturværftet og havnens skibe samt nyde havnemiljøet, cafeerne, livet og aktiviteterne i Nordhavnen.

Helsingør Motorbådsklub vil aktivt medvirke til at skabe et kreativt miljø og liv i havnen.


Identitet

Helsingør Motorbådsklub er en klub for bådejere og ligesindede brugere af Helsingør Nordhavn.

Vi arbejder for havnens udvikling og for at havnen inddrages som et attraktivt miljø, i tilknytning til Helsingør by.


Vi tager hånd om medlemmernes interesser på havnen, praktisk og såvel politisk, fagligt som socialt.

Vi prioriterer sikkerheden på sundet, hvorfor vi afholder kurser for medlemmerne, i Duelighed og sikkerhed til søs.

Vi tager det sociale ansvar for klubbens medlemmer alvorligt, og afholder derfor diverse arrangementer og aktiviteter for alle klubbens medlemmer.


Værdier

Havne har altid – alle vegne – uanset hvor mennesker færdes, været byens samlingssted.

Det er der man kommer, for at opleve, at modtage indtryk og ferieminder.

Oftest er der ikke så langt til indkøb, til byens museer, de historiske bygninger, eller hvad man ellers kunne ønske at besøge, når man gæster en købstad og havneby.

Derfor er Helsingør Motorbådsklubs værdigrundlag, baseret på de fælles erfaringer, der betyder noget, nemlig:

  • ​Livet, samhørigheden og samværet på havnen.
  • Fællesskabet omkring bådenes pasning og vedligeholdelse.
  • Forskelligheden og mangfoldigheden på sundet.
  • Forandringerne og kontrasterne i vejret, under sejlads.
  • Det sociale samvær med ligesindede, i Helsingør Motorbådsklub.