I januar 1939 melder borgme­ster P. Christensen sig ind i klubben og i maj går formanden, C. O. Nielsen, i forhandlinger med ham om et klubhus.
Borgme­steren foreslår, at klubben får overdraget huset ved den davæ­rende benzinstander til en til at udleje den del af huset, man ikke selv benytter.
Det til­bud modtages, og der afsættes 1.000 kr. til indretning af de nye lokaliteter.
Den afgåede formand, Viggo Nielsen, bliver en af de kommen­de års bestyrelsers strengeste kri­tikere. Bl. a. kører han hårdt på i de forskellige kapsejladser og i har i en årrække flere protest sager kørende. Men også i en række andre sager benytter han leje af 500 kr. om året, ligesom man får rët sig af den opbakning, han har blandt en del af klubbens medlemmer.