Der har i mange år været afholdt fiskekonkurrencer i Helsingør Motorbådsklub.
I dag fisker vi om 4 pokaler:

Wiibroepokalen Pokalen er skænket af Wiibroe.
Vi er i gang med den 2. pokal. Når man vinder den pokal, er det en tradition at man drikker en Wiibroe øl af pokalen.
Pokalen går til den der fanger den største blankfisk.
Startet i 2005.  Første pokal startede i 1986

HH-ferries. Pokalen er udsat af HH færgerne i 2005.
Pokalen går til den der fanger den største torsk.

Tøsebåden.   Pokalen er skænket i 2016 af Niels Nielsen, som sejler med ”tøserne”.
Pokalen går til den der har fanget den største torsk.

Fladfisken. Er en ny pokal som er startet i 2016.
Konkurrencen foregår ud for Trykkerdammen, hvor man fisker efter fladfisk. 
Den der fanger den længste fladfisk vinder pokalen.

Gamle pokaler der er fyldt op med navne:

Peter Pan Bægeret 1946
Vi er ikke helt sikre på dens oprindelse, men vi tror, at navnet Peter Pan skyldes navnet på den Folkebåd HAS vandt i 1943.
Det første der er indgraveret på denne pokal er:  ATENA Knud Petersen 1946.
Vi mener den er givet som præmie i en kapsejllads, hvorefter pokalen er gået i glemmebogen, for derefter at blive genfundet og brugt som vinderpokal, i Motorbådsklubbens fiskekonkurrencer i årerne1992 – 2002.

Bornholmerpokalen er brugt som vinderpokal i årerne 1978 – 2004.
Den er muligvis skænket af ”Knud ”Bornholmer” Petersen

Helsingør Bådudlejning Pokalen er skænket af Hans Larsen som var medejer af Trykkerdammens Bådudlejning.
Pokalen blev anvendt fra 2004 – 2015

Wiibroepokalen, som er fyldt med navne, blev brugt fra 1986 – 2004

Alle pokalerne kan ses i vinduet, på 1. sal i Provianten