Andespil

Til samtlige medlemmer i Helsingør Motorbådsklub.
Erindrer om årets 1. andespil som afholdes
SØNDAG D. 6 NOVEMBER KL. 15.00 på 1. sal i Sejlklubben.

Vel mødt
Bestyrelsen

Næste andespil er søndag d. 20 november kl. 15.00
Årets sidste andespil er søndag d. 4 december kl. 14.30